neden_biz•Havacılık ve uzay sanayi
•Tarım
•Alternatif Enerji
•Sağlık sektörü
•Sanayi yatırımları
•Alt yapı yatırımları
•Toplu konut yatırımları
•Şehir yenileme projeleri.