Bölgesel Yatırım Merkezleri (Regional Centers) tarafından geliştirilen yatırım programları kapsamında, yerel ve genel ekonominin canlandırılması, issizliğin önlenmesi gibi ekonomik amaçlarla, program kapsamında belirtilen projelere yabancı yatırımcıların tevsik edilmesi amaçlanmaktadır. A.B.D hükümetince de desteklenen programın ekonomik durgunluğa çare olacağı düşünülmektedir.

Bu program dahilinde yabancı sermayeyi getiren kişilere ve ailelerine ABD’de daimi ikametgah hakki (green cart statüsü)  ve sonrasında vatandaşlık hakkı verilmektedir.